1000 Kroners tipset

Vi ønsker tips fra deg som fører til att gamle skatter kan bli reddet fra å bli ødelagte.  

Vi søker ødegårder, gamle butikker, gamle nedlagte skoler, fabrikker osv. 

Har du ett tips som fører til enighet vil vi belønne deg med 1000 Kr eller mer. 

Det beste tipset i 2020 blir belønnet med 10.000 kr. vi avgjør dette i januar 2021.

19.01.2020 10:26